In dit beleid verwijzen de woorden “wij”, “onze” en “ons” naar Slot Besluit Apotheek International Private Limited (“Slot Besluit Apotheek”) en beschrijft het privacymechanisme persoonlijke identificeerbare of persoonlijke informatie die kan worden verzameld, hoe dergelijke informatie wordt gebruikt en de keuzes die u hebt met betrekking tot ons gebruik van deze informatie.

In aanvulling op de voorwaarden die worden vermeld in de Gebruiksovereenkomst die op deze Website wordt vermeld, zijn wij vastbesloten om uw privacy te beschermen. Geautoriseerde vertegenwoordigers van Slot Besluit Apotheek op basis van noodzaak om te weten, gebruiken alleen de informatie die zij van u hebben ontvangen of een geregistreerde arts die door u is geautoriseerd. We evalueren voortdurend onze systemen en gegevens om uw persoonlijke en gezondheidsinformatie te beveiligen. We zullen elke klacht of dergelijke acties onderzoeken met het oog op het vervolgen en / of instellen van civiele procedures om de schade te verhalen op de verantwoordelijken. Elke Gebruiker die niet akkoord gaat met enige bepaling daarvan is verplicht om de Website onmiddellijk te verlaten. Als u het niet eens bent met het beleid en toch toegang blijft houden tot de website en uw persoonlijke gegevens verstrekt, wijst Slot Besluit Apotheek alle aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit af.

Toepasselijkheid: Dit privacybeleid is van toepassing op alle Gebruikers die de Website bezoeken en moeten daarom het privacybeleid lezen en begrijpen voordat ze Persoonsgegevens indienen. Als u onbedoeld dergelijke informatie aan Slot Besluit Apotheek hebt verstrekt voorafgaand aan het lezen van de hierin uiteengezette privacyverklaringen en u het niet eens bent met de manier waarop dergelijke informatie wordt verzameld, opgeslagen of gebruikt, dan kunt u alle informatie openen, wijzigen en verwijderen. opgeslagen over U door ons te schrijven. Slot Besluit Apotheek houdt persoonlijke gegevens van de Gebruiker bij, en elke Gebruiker heeft ook het recht om van Slot Besluit Apotheek te eisen dat al deze informatie wordt verwijderd en vernietigd (maar niet van andere Gebruikers).

Sommige Gebruikers hebben toegang tot de Website, kunnen bestellingen plaatsen en gebruik maken van Diensten op het geldige recept dat beschikbaar is bij Slot Besluit Apotheek als gast en zonder een account aan te maken op de Website of Persoonsgegevens te verstrekken, neemt Slot Besluit Apotheek geen verantwoordelijkheid of valideert de informatie verstrekt door de gast, behalve indien anders vereist krachtens enige wet, regeling of een bevel van de bevoegde autoriteit. Om toegang te hebben tot alle functies en voordelen op onze website, moet een gebruiker eerst een account maken op onze website. Om een ​​account aan te maken, moet een gebruiker de persoonlijke gegevens verstrekken die nodig kunnen zijn onder het aanvraag- / registratieformulier. Overige informatie op de registratiepagina, inclusief de mogelijkheid om promotieaanbiedingen van Slot Besluit Apotheek te ontvangen, is optioneel. Slot Besluit Apotheek kan in de toekomst andere optionele verzoeken om informatie van de Gebruiker opnemen om Slot Besluit Apotheek te helpen de Website aan te passen om gepersonaliseerde informatie aan de Gebruiker te verstrekken. Zonder toestemming van de Gebruiker zal Slot Besluit Apotheek geen persoonlijke informatie met derden delen, verhuren of verkopen op een andere manier dan wat in dit privacybeleid wordt vermeld. Slot Besluit Apotheek kan gegevens bijhouden van ontvangen en ontvangen telefoontjes voor het inwinnen van inlichtingen, bestellingen, feedback of andere doeleinden met het doel diensten effectief en efficiënt te verlenen.

Persoonlijke informatie betekent de informatie die de Gebruiker, naam, identificatienummer e-mailadres, leeftijd, telefoonnummer, wachtwoord, gezondheidsdossier (inclusief de naam van de arts) of financiële accountgegevens vermeldt die aan Slot Besluit Apotheek zijn verstrekt op het moment van registratie of elk moment daarna.

Dit privacybeleid is van toepassing op de Website en diensten die eigendom zijn van en worden geëxploiteerd door Slot Besluit Apotheek. Slot Besluit Apotheek oefent geen controle uit over de sites die worden weergegeven als zoekresultaten of links vanuit haar Services. Websites van derden kunnen hun eigen cookies of andere bestanden op de computer van de gebruiker plaatsen, gegevens verzamelen of persoonlijke informatie opvragen bij de gebruikers, waarvoor Slot Besluit Apotheek niet verantwoordelijk of aansprakelijk is. Slot Besluit Apotheek doet derhalve geen uitspraken over de privacypraktijken of het beleid van dergelijke derden of de gebruiksvoorwaarden van dergelijke websites, noch garandeert Slot Besluit Apotheek de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit van de informatie, gegevens, tekst, software, geluid , foto’s, afbeeldingen, video’s, berichten of ander materiaal dat beschikbaar is op dergelijke websites. De opname of uitsluiting impliceert niet dat Slot Besluit Apotheek de website, de provider van de website of de informatie op de website onderschrijft. Slot Besluit Apotheek moedigt de gebruiker aan om het privacybeleid van die website te lezen.

Slot Besluit Apotheek heeft alle redelijke voorzorgsmaatregelen genomen om Persoonlijke Informatie als vertrouwelijk te behandelen met industriestandaarden die zij heeft geïmplementeerd ter bescherming tegen ongeoorloofde toegang, oneigenlijk gebruik of openbaarmaking, wijziging en onwettige vernietiging of onbedoeld verlies van de Persoonsgegevens.

Gebruik van uw persoonlijke informatie: Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, zal u of uw bevoegde vertegenwoordiger toegang verlenen tot Slot Besluit Apotheek met uw persoonlijke gegevens. Als die informatie onjuist is, kunt u ons vragen om deze te wijzigen of te verwijderen. Slot Besluit Apotheek zal alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de informatie wordt aangepast en gebruikt voor het verlenen van diensten aan u en als anderszins in overeenstemming met de wetgeving. Bij het bewerken of verwijderen van persoonlijke gegevens kunnen we u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op uw verzoek kunnen reageren. Slot Besluit Apotheek kan naar eigen goeddunken elk verzoek dat in strijd is met de wet afwijzen, vereist onredelijke technische inspanningen. We verzekeren niet dat we alle resterende exemplaren en archieven die door derden zijn gemaakt, verwijderen zonder onze medeweten en toestemming.

Uitzonderingen. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gedeeld met derde partijen die een behoefte of bevoegdheid hebben om dergelijke informatie te ontvangen, als we te goeder trouw geloven dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de informatie redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan (i) als antwoord aan elke autoriteit die dergelijke informatie moet ontvangen krachtens de wet (ii) een rechterlijke uitspraak (iii) voor het detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van fraude, beveiliging of technische kwesties; (iv) beschermen tegen schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van Slot Besluit Apotheek, onze gebruikers of het publiek zoals vereist of toegestaan ​​door de wet

U stemt ermee in om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken als u gebruik wilt maken van de diensten die worden aangeboden op de website en deze wordt gebruikt om uzelf te identificeren. De vertegenwoordiger van Slot Besluit Apotheek kan u per e-mail, telefoon of brief / koerier om bepaalde persoonlijke informatie vragen (zoals de volledige wettelijke naam, het adres, de naam van uw arts, verbruikte goederen, enz.) En alle andere informatie die u in de loop van de tijd nodig heeft. timen. Mocht Slot Besluit Apotheek de Persoonlijke Informatie gebruiken en een analyse uitvoeren of de trends van uw Persoonlijke Informatie en levensstijl door een gecertificeerde officier begrijpen, dan geeft u ons toestemming om dit met uw arts te delen voor een beperkt doel van zijn begrip en validatie, maar Slot Besluit Apotheek zal exclusieve eigenaar zijn van dergelijke gegevens en records, tenzij u ervoor kiest om hetzelfde te kopen tegen betaling aan Slot Besluit Apotheek.

Slot Besluit Apotheek doet geen ongevraagde telefoontjes of verkoopt anderszins producten of diensten, behalve in verband met het doel waarvoor deze informatie is verstrekt of die feedback heeft gegeven of de klachten heeft aangepakt. Gebruiker zal zijn Persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden die niet zijn geautoriseerd door Slot Besluit Apotheek en de identiteit van die persoon die informatie zoekt verifiëren. Slot Besluit Apotheek zal met de Gebruikers communiceren via e-mail en kennisgevingen die op de Website worden geplaatst of via andere middelen die via de dienst beschikbaar zijn, inclusief tekst en andere vormen van berichtenuitwisseling. De Gebruikers kunnen hun e-mail en contactvoorkeuren op elk gewenst moment wijzigen door zich aan te melden bij hun account of door de klantenservice te bellen of een dergelijke of modus beschikbaar van tijd tot tijd.

Slot Besluit Apotheek kan, indien u dit verkiest, direct mailers naar u sturen op het door u opgegeven adres. U hebt de mogelijkheid om deze ‘direct mailer’ uit te schrijven door middel van links onderaan elke mailer. We respecteren uw privacy en voor zover u ervoor kiest dergelijke mailers niet te ontvangen, zullen wij alle stappen ondernemen om u van de lijst te verwijderen. Mocht u bewijzen dat u onze voorwaarden en ons beleid schendt, schrijf ons dan of bel ons op ons callcenter en meld een dergelijk incident.

Alle informatie die door een Gebruiker rechtstreeks of via onze geautoriseerde vertegenwoordiger aan Slot Besluit Apotheek wordt verstrekt, inclusief gevoelige persoonlijke informatie, is waar, nauwkeurig en vrijwillig. De gebruiker heeft het recht om op elk moment informatie in te trekken, in overeenstemming met de voorwaarden van dit privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden door ons te schrijven.

Het is mogelijk dat Slot Besluit Apotheek persoonsgegevens moet gebruiken zonder verwijzing naar een persona of identiteit voor doeleinden van onderzoek, statistische analyse en bedrijfsinformatie en mag dergelijke onderzoeks-, statistische of inlichtingengegevens in een geaggregeerde of niet-persoonlijk identificeerbare vorm aan derden verkopen of anderszins overdragen. en gelieerde ondernemingen.

Alle werknemers en gegevensverwerkers van Slot Besluit Apotheek, die toegang hebben tot en zijn betrokken bij de verwerking van gevoelige persoonlijke gegevens of informatie, zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gevoelige persoonlijke gegevens en informatie van elke Gebruiker te respecteren.

Slot Besluit Apotheek kan de persoonlijke en andere informatie van de gebruiker die door een gebruiker wordt verstrekt ook bekendmaken aan een andere derde partij in het kader van de reorganisatie of een verkoop van de activa van een bedrijfsafdeling of bedrijf van Slot Besluit Apotheek. Elke derde partij aan wie Slot Besluit Apotheek zijn activa overdraagt ​​of verkoopt, heeft het recht om de persoonlijke en andere informatie die een Gebruiker ons verstrekt te blijven gebruiken.

Voor zover noodzakelijk om Gebruikers de diensten op de Website te bieden, kan Slot Besluit Apotheek hun Persoonsgegevens verstrekken aan externe contractanten die namens of met Slot Besluit Apotheek werken om Gebruikers dergelijke diensten te leveren, om Slot Besluit Apotheek te helpen communiceren met Gebruikers of om onderhoud van de website. Over het algemeen hebben deze contractanten geen onafhankelijk recht om deze informatie te delen, echter, bepaalde contractanten die diensten verlenen op de website, inclusief de aanbieders van online communicatiediensten, hebben het recht om de persoonlijke informatie die is verzameld in verband met de verstrekking te gebruiken en openbaar te maken. van deze services in overeenstemming met hun eigen privacybeleid

Slot Besluit Apotheek kan dit privacybeleid op elk moment wijzigen of wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dat er aanzienlijke veranderingen zijn in de manier waarop Slot Besluit Apotheek de persoonlijk identificeerbare informatie van Gebruiker behandelt, zal Slot Besluit Apotheek een kennisgeving op de Website plaatsen of Gebruikers een e-mail sturen. Het huidige privacybeleid van Slot Besluit Apotheek is van toepassing op alle informatie die Slot Besluit Apotheek heeft over Gebruikers en hun account